ISO 9001 i ISO 14001

Uspostava sustava upravljanja procesima, kvalitetom i okolišem prema normama ISO 9001 i ISO 14001

Retel d.o.o planira razvijati i širiti svoje poslovanje, popraćeno dodatnim zapošljavanjima, te mora razmišljati o upravljivosti i unaprjeđenju svojih poslovnih procesa. Uspostava sustava upravljanja procesima, kvalitetom i okolišem će doprinijeti:

 • unaprjeđenju poslovanja sustavnim upravljanjem procesima
 • poboljšanju zadovoljstva kupaca
 • poboljšanju dosljednosti isporuke proizvoda, uz ispunjavanje zahtjeva kupaca i primjenjivih zakonskih zahtjeva
 • smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • izbjegavanja troškova nastalih uslijed neusklađenosti s zakonskim propisima
 • povećanju konkurentnosti na tržištu.

Uspostavljeni, implementirani i certificirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015 doprinijeti će:

 • povećanja konkurentnosti
 • poboljšanja zadovoljstva kupaca
 • poboljšanja dosljednosti isporuke proizvoda
 • smanjenja nepovoljnih utjecaja na okoliš
 • smanjenju potrošnje prirodnih resursa
 • izbjegavanja troškova nastalih uslijed neusklađenosti s propisima.

Ukupna vrijednost projekta: 164.235,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 137.957,40 kn
Razdoblje provedbe projekta: 7. 1. .2019. - 7. 12. 2019. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Retel d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Teo Babić.
e-mail: teo.babic@retel.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici EU fondovi www.strukturnifondovi.hr MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU https://razvoj.gov.hr/